Trình Tự Kha

Trình Tự Kha

Avatar
  • Đơn vị: Công ty cỏ phần du lịch Sài Gòn
  • Chức vụ: Tổng GĐ
  • Địa chỉ: 60B Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP HCM
  • Điện thoại: +84 28 3932 2309
  • Website: golftravel.com.vn
  • Email:

Ngành nghề

Du lịch


Ngành nghề kinh doanh chính: Du lịch lữ hành Phú Quốc,…

Sản phẩm dịch vụ

Sp

Sp

Hội viên cùng ngành nghề