Trần Thị Quỳnh Anh

Trần Thị Quỳnh Anh

Avatar
  • Đơn vị: Công ty CP Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại Green Hills
  • Chức vụ: Giám Đốc Kinh Doanh
  • Địa chỉ: 93 Độc Lập, Tân Thành, Tân Phú, TP.HCM
  • Điện thoại: 0937.965.340
  • Website:
  • Email: tranthiquynhanh.7719@gmail.com

Ngành nghề

Mua bán thực phẩm

Sản phẩm dịch vụ

Hội viên cùng ngành nghề