Ths.Hồ Đắc Hiếu

Ths.Hồ Đắc Hiếu

Avatar
  • Đơn vị: Công ty cổ phần tư vấn và thẩm định giá Đông Nam
  • Chức vụ: Tổng GĐ
  • Địa chỉ: 87 Trần Thiện Chánh, P.12, Q.10, Tp. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: (028) 3868 3446
  • Website: http://thamdinhgiadongnam.com.vn
  • Email:

Ngành nghề

Thiết kế website


Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh: (1993-1997) chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán


Tốt nghiệp cao học Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh: (1999-2002) chuyên ngành Tài chính tín dụng và lưu thông tiền tệ


Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định Giá Đông Nam


Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Kiểm Toán Đông Nam


Ủy viên Hội Thẩm định giá Việt Nam

Sản phẩm dịch vụ

Sp

Hội viên cùng ngành nghề