Phan Thị Mỹ Dung

Phan Thị Mỹ Dung

Avatar
  • Đơn vị: Công ty TNHH Mỹ Phẩm Delove
  • Chức vụ: Giám đốc
  • Địa chỉ: 281-283 Trần Nhân Tôn P. 2, Quận 10, TP HCM
  • Điện thoại: 0909772420
  • Website:
  • Email:

Ngành nghề

Bán buôn thực phẩm
Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ

Sản phẩm dịch vụ

Sp

Sp

Hội viên cùng ngành nghề