Phan Hải Sơn

Phan Hải Sơn

Avatar
  • Đơn vị: CÔNG TY TNHH VẠN PHÚ LỘC
  • Chức vụ: Giám Đốc
  • Địa chỉ: 212 Ngô Gia Tự, P. Thanh Sơn, TP. Phan Rang, Ninh Thuận
  • Điện thoại: 0913 731 999
  • Website:
  • Email:

Ngành nghề

Khai thác khoán sản

Sản phẩm dịch vụ

Hội viên cùng ngành nghề