Phan Hà Tân

Avatar
  • Đơn vị: CTY TNHH QUÀNG CÁO TÂN HOÀNG HẠNH
  • Chức vụ: Giám đốc
  • Địa chỉ: 32/3 Đường số 10, P. Tân Kiểng, Quận 7
  • Điện thoại: 0935 272 289
  • Website:
  • Email:

Ngành nghề

Quảng cáo Nội Thất

Sản phẩm dịch vụ

Hội viên cùng ngành nghề