Nguyễn Văn Lục

Nguyễn Văn Lục

Avatar
  • Đơn vị: Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sông Cầu
  • Chức vụ: Chủ tịch HĐTV
  • Địa chỉ: TX. Sông Cầu, Phú Yên
  • Điện thoại:
  • Website:
  • Email:

Ngành nghề

Năng lượng tái tạo

Sản phẩm dịch vụ

Hội viên cùng ngành nghề