Nguyễn Thanh Nhung

Nguyễn Thanh Nhung

Avatar
  • Đơn vị: NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN (VIETBANK)
  • Chức vụ: Tổng GĐ
  • Địa chỉ: 62A Cách Mạng Tháng 8, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
  • Điện thoại: (028) 6291 3620 / 1800 1122 - Fax: (028) 6291 8122
  • Website: http://www.vietbank.com.vn/
  • Email:

Ngành nghề

Ngân hàng

Sản phẩm dịch vụ

Hội viên cùng ngành nghề