Nguyễn Kim Đồng

Nguyễn Kim Đồng

Avatar
  • Đơn vị: Công ty truyền thông KCC
  • Chức vụ: Giám đốc
  • Địa chỉ: 236/10 Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
  • Điện thoại: 0909 889 610
  • Website: www.kkc.vn
  • Email:

Ngành nghề

Truyền thông – Báo chí


Ngành nghề chính: Truyền thông sản xuất chương trình truyền hình.

Sản phẩm dịch vụ

Hội viên cùng ngành nghề