Nguyễn Khánh Tho

Nguyễn Khánh Tho

Avatar
  • Đơn vị: CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TIỀM NĂNG TRẺ (I-TALENTS-GOLD
  • Chức vụ: Giám đốc
  • Địa chỉ: 163/14/55 Tô Hiến Thành, Quận 10, TP. HCM
  • Điện thoại: 0941 363 379
  • Website:
  • Email:

Ngành nghề

Sinh trắc học dấu vân tay

Sản phẩm dịch vụ

Hội viên cùng ngành nghề