Nguyễn Hà Sơn

Nguyễn Hà Sơn

Avatar
  • Đơn vị: CÔNG TY KIẾN TRÚC CẢNH QUAN KIẾN SƠN
  • Chức vụ: Giám đốc
  • Địa chỉ: 23 Đường 69, P. Phước Long B, Quận 9
  • Điện thoại: 0918 219 465
  • Website:
  • Email:

Ngành nghề

Kiến trúc cảnh quan

Sản phẩm dịch vụ

Hội viên cùng ngành nghề