Mạnh Ngọc Hùng

Mạnh Ngọc Hùng

Avatar
  • Đơn vị: Công ty TNHH MTV Văn Hóa Giáo Dục Sài Gòn
  • Chức vụ: Tổng GĐ
  • Địa chỉ: Nhà 410, Chung cư 601/48 Cách Mạng Tháng 8, P. 5, Quận 10, TP. HCM.
  • Điện thoại: 0917 1234 99 / 0915 820 932
  • Website: www.vanhoagiaoducsg.com
  • Email:

Ngành nghề

Giáo Dục


Ngành nghề kinh doanh chính:


Bán buôn máy móc, thiết bị ngành giáo dục. Sản xuất máy móc, thiết bị ngành giáo dục. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vị và phần mềm. Bán buôn sách, báo, tạp chí (có nội dung được phép lưu hành), văn phòng phẩm. Giáo dục mầm non. Giáo dục tiểu học. Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông. Giáo dục nghề nghiệp. Đào tạo cao đẳng. Đào tạo đại học và sau đại học. Dạy đọc nhanh; Đào tạo về sự sống; Đào tạo kỹ năng nói rước công chúng; Dạy máy tính. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục. Giáo dục thể thao và giải trí. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí. Đại lý du lịch. Điều hành tua du lịch. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch. Dịch vụ liên quan đến in. Hoạt động thiết kế chuyên dụng: Thiết kế website, thiết kế in ấn (trừ in tráng bao bì kim loại, in trên sản phẩm vải sợi, dệt, may đan), quảng cáo. Quảng cáo. Đại lý, môi giới, đấu giá.

Sản phẩm dịch vụ

Hội viên cùng ngành nghề