Phạm Trọng Chính

Phạm Trọng Chính

Avatar
  • Đơn vị: Công ty Unilever Việt Nam
  • Chức vụ: Trưởng phòng quản lý KH
  • Địa chỉ: 156 Nguyễn Lương Bằng, Q. 7, TP.HCM
  • Điện thoại: 0938651265
  • Website:
  • Email:

Ngành nghề

Kinh doanh Hóa mỹ phẩm

Sản phẩm dịch vụ

Hội viên cùng ngành nghề