Nguyễn Đức Bách

Nguyễn Đức Bách

Avatar
  • Đơn vị: Công ty TNHH TM DV Nguyễn Đức Bách
  • Chức vụ: Giám đốc
  • Địa chỉ: 110 Thạnh Lộc 37, Quận 12, TP.HCM
  • Điện thoại: 0918019889
  • Website:
  • Email:

Ngành nghề

Bất động sản

Sản phẩm dịch vụ

Hội viên cùng ngành nghề