Dương Đức Trọng

Dương Đức Trọng

Avatar
  • Đơn vị: CTY TNHH THƯƠNG MẠI GIẤY TÂN NHẬT THÀNH
  • Chức vụ: Giám đốc
  • Địa chỉ: 195 Đào Văn Thử, Ấp Xóm Chùa, Tân An Hội, Củ Chi, TP.HCM
  • Điện thoại:
  • Website: 0913 718 540
  • Email:

Ngành nghề

Cung cấp Giấy ngành may

Sản phẩm dịch vụ

Hội viên cùng ngành nghề