Đào Hoàng Quốc Lân

Đào Hoàng Quốc Lân

Avatar
  • Đơn vị: Công ty TNHH SX-TM-DV Phuc Vinh
  • Chức vụ: Giám đốc
  • Địa chỉ: 107A/9 Đông Hòa, H. Dĩ An, Bình Dương
  • Điện thoại: 026503783653
  • Website:
  • Email:

Ngành nghề

Sản Xuất và Kinh Doanh Bao bì giấy Carton

Sản phẩm dịch vụ

Hội viên cùng ngành nghề