BAN CHẤP HÀNH

BAN CHẤP HÀNH

PHẠM XUÂN NAM

  • Chức vụ:
    Chủ tịch CLB / Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc
  • Đang công tác:
    CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THUẬN
  • Địa chỉ:
    360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP HCM.