Câu lạc bộ doanh nhân Phú Yên tại TPHCM

Tin tức

Tin hoạt động CLB

Điều lệ hoạt động

Điều lệ hoạt động

Ngày đăng: 13/04/2013

Hội Doanh nhân Phú Yên tại TP.HCM là một tổ chức phi lợi nhuận, tự nguyện của các doanh nghiệp, doanh nhân, CB - CNVC, các bạn trẻ, không phân biệt quy mô và loại hình doanh nghiệp, ngành nghề hoạt động. Hội là nơi tập hợp các doanh nghiệp, doanh nhân, CB - CNVC, các bạn trẻ trong và ngoài tỉnh muốn tham gia Hội với mục đích hỗ trợ, giúp đỡ nhau vì sự phát triển chung của cá nhân.

« 16 17 »